Αθανασίου σε Μητσοτάκη: Θα χαρώ να σε δω σε συναυλία για την φτωχοποίηση των Ελλήνων