Αθηνά Λινού: «Τα μέτρα έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί»