Αυτοί είναι με τους Πάτσηδες, εμείς με τις κ. Ιωάννες που χάνουν το σπίτι τους