Μπάλος: Οι τουρίστες μπαίνουν στο νερό μέχρι τον λαιμό για να φτάσουν στο πλοίο
FACEBOOK E-KISSAMOS