Δ. Χρυσικού: Συμμετέχει σε λεύκωμα με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον παιδικό καρκίνο
DORA CHRYSIKOU/ FACEBOOK ΠΑΝΟΣ ΖΟΥΛΑΚΗΣ