Δάκρυσε μόλις αντίκρισε τον Θεοδωρικάκο εικόνα της Παναγίας! – Ακολούθως, και το Twitter… από τα γέλια