«Δεν μπορεί να πεθαίνει άνθρωπος σε κλινική νοσοκομείου και στα 500 μέτρα να υπάρχει ιδιωτική ΜΕΘ άδεια»