«Δεν τσακίζουμε τις ζωές μας για τα κέρδη τους» – Διαμαρτυρία για τα εργατικά ατυχήματα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ