Διαδήλωση στα Εξάρχεια : “Ανάπλαση τέλος, ελεύθερα Εξάρχεια”
MARGARITA SYNGENIOTOU/FACEBOOK/SCREENSHOT