Διανομέας παίρνει αποζημίωση 17.944 ευρώ από καφέ που δεν αναγνώριζε το εργατικό ατύχημα!