Διασυρμός των προπαγανδιστών από ΝΥ Times: Τα έλεγαν τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι