«Διέκοψαν αιφνίδια τη σίτιση φοιτητών», καταγγέλει γονέας