Δικαίωση για τους 422 απολυμένους εργαζομένους από πολυεθνική εταιρεία στην Ιταλία