Δήμητρα της Λέσβου: Η συγκινητική ανάρτηση της Ρεβενιώτη για τις πληροφορείς θανάτου