Δημήτρης Χριστόπουλος: Η Δεξιά είχε έτοιμη τη νεο-συντηρητική παλινόρθωση