Δήμου κατά Μπακογιάννη: «Έχει εξαντληθεί η υπομονή μας και τα κονδύλια μας»