Διπλάσια η ανεργία στην Ελλάδα από το μέσο όρο της ΕΕ για τον Ιανουάριο