Τραγικές εικόνες στην Εύβοια: Εγκατάλειψη καταγγέλλουν οι κάτοικοι