Επιμένει το e-food: Αποδίδει την κατακραυγή σε λανθασμένη επικοινωνία και διατηρεί τα περί freelancer