Έδωσε «Λάθος» ώρα για το δυστύχημα στη βουλή η τροχαία;