Εύθικτοι πιστοί μοιράζουν reports χριστιανικής «αγάπης» σε γελοιογραφία