Εικόνες ντροπής στο Θριάσιο: Παρατεταγμένα ράντζα στην ψυχιατρική κλινική