Ειρωνίες κι απαξίωση απ’ τον Πρύτανη ΕΜΠ: 7 λεπτά είναι αρκετά για μερικές φωτογραφίες
902.GR