Εισαγγελέας για Φιλιππίδη: «Επικίνδυνος με ροπή στο έγκλημα» – Να παραπεμφθεί σε δίκη