Έκλεισε και η Μονάδα Οδοντιατρικής ΑμΕΑ νοσοκομείου Τρικάλων