Έκθετη η κυβέρνηση από την δήλωση Παγώνη ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα απέτυχε