ΕΛΑΣ: Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις έως την 1η Φεβρουαρίου