Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Παναγιωτόπουλος για τη μία υπόθεση, κρατούμενος για τη δεύτερη