Ελλείψει ΜΕΘ, η κυβέρνηση προσπαθεί να μας μεταθέσει τις ευθύνες της