«Εμείς, Γεωργία, σε πιστεύουμε!» – Μήνυμα αλληλεγγύης & στήριξης από την Ανοιχτή Ορχήστρα
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)