Ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά αποχής στην Γαλλία
AFP