Ένα ασθενοφόρο για 700 χιλιάδες ανθρώπους στη Χαλκιδική, αλλά για τον ΠΘ έχουμε πολλά νοσοκομεία…