Ένα δίκτυο ενάντια στην αστυνομική βία γεννήθηκε στην Ελλάδα