Ένας ακόμα εργάτης λατομείου νεκρός στον βωμό του κέρδους – «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών»