Ενώ ο Πατούλης δεν βλέπει πλημμυρικά φαινόμενα, στο Χαλάνδρι υποχώρησε οδόστρωμα