Ενώ τα νοσοκομεία «στενάζουν» ακόμη 280 νέα οχήματα στην ΕΛΑΣ, κόστους άνω των 6 εκατ. ευρώ!