Έπεσε στη Ζάκυνθο πυροσβεστικό αεροσκάφος PZL που επιχειρούσε σε φωτιά