Επιμένει ο θείος του γυναικτόνου: «Είμαστε χριστιανική οικογένεια, αυτός ήταν θύμα κακοποίησης»