Επιτελικό κράτος: Πάνω από 24 ώρες μετά ξεκίνησε η ρυμούλκηση του λεωφορείου- υποβρυχίου