Επιτελικό success story: Καλύπτουν θέσεις υγειονομικών σε αναστολή με εργολαβικούς εργαζομένους