Επιτέλους κρίνεται παράνομη η θανάτωση ζώων χωρίς αναισθητοποίηση σε θρησκευτικές τελετές