Επιτέλους, βρήκαν άνθρωπο να ελέγχει τα rapid test στις εκκλησίες