Έρευνα δείχνει αυξανόμενη τάση του φαινομένου greenwashing από εταιρίες