Έρευνα: Οι άνθρωποι εμπιστεύονται εταιρείες με θετικό brand identity