Εργαζόμενοι efood: Ένα νεκρό κάθε μήνα εμείς, 120 εκατ. ευρώ κέρδη αυτοί