Εργαζόμενοι ΕΛΤΑ: Απεργία και μοτοπορεία ενάντια στην «ενοικιαζόμενη» εργασία