Εργαζόμενοι ΚΕΘΕΑ: Η κυβέρνηση συρρικνώνει θεραπευτικά και επιστημονικά το ΚΕΘΕΑ