Εργοδοτική τρομοκρατία: Εργαζόμενος απολύθηκε επειδή δε δούλεψε στο ρεπό του