Εργοδότρια χτύπησε υπάλληλο που δεν γύριζε το δώρο Χριστουγέννων