Εστίαση: Πρωτοφανής η συμμετοχή στην χθεσινή απεργία – Σχεδόν καθολική